XmlDSigCreate

Vytvoří objekt
declare function XmlDSigCreate dll "ScriptEx" (string): integer
XmlDSig := XmlDSigCreate("TXmlDSig")
XmlDSigCreate(ClassName)

Parametry

ClassName

Typ: string

Název třídy, jejíž instance bude vytvořena.

Třída Popis
TXmlDSig Vytváření a validování XML podpisů

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance požadované třídy (objekt).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří objekt (tj. instanci požadované třídy - viz parametr ClassName ).

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci třídy "TXmlDSig"
    XmlDSig := XmlDSigCreate("TXmlDSig")

Viz také