XmlDSig

Práce s XML digitálnímy podpisy

Popis

Funkce pro manipulaci s XML digitálnímý podpisy.

Funkce

XmlDSigAddSameDocumentReference Přidá referenci do podpisu
XmlDSigCreate Vytvoří objekt
XmlDSigFree Uvolní objekt
XmlDSigGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
XmlDSigSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti jako řetězec
XmlDSigSign Podepíše XML
XmlDSigVerify Ověří podpis

Příklady

XmlDSigSignXml Ukázka podepsání XML souboru
XmlDSigVerifyXml Ukázka ověření XML podpisu