XmlDSigFree

Uvolní objekt
declare procedure XmlDSigFree dll "ScriptEx" (var integer)
XmlDSigFree(XmlDSig)
XmlDSigFree(Instance)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí XmlDSigCreate

Popis

Funkce uvolní objekt (instanci třídy) z paměti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Uvolní instanci třídy
    XmlDSigFree(XmlDSig)