CloseDocContEx

Uzavře obsah procesu
declare procedure CloseDocContEx dll "ActualDocument" (boolean)
CloseDocContEx(false)
CloseDocContEx(AStore)

Parametry

AStore

Typ: boolean

Zda uložit obsah při uzavření

Je-li true , pak dojde k uložení obsahu procesu, bez ohledu na to, zda byl vůbec změněn. Tzn. dochází např. i k volání skriptů definovaných proměnnými

  • MTBScriptBeforeStoreDocumentContent a
  • MTBScriptAfterStoreDocumentContent .

Popis

Procedura uzavře obsah procesu dříve otevřeného funkcí OpenDocCont .

Pro zjištení, zda nedošlo k chybě použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Ukázky volání

  • Uzavře obsah procesu bez uložení
    CloseDocContEx(false)

Viz také