ComputeHmac

Vypočítá HMAC
declare function ComputeHmac dll "ScriptEx" (string, string, string): string
Signature := ComputeHmac("SHA256", HeaderAndPayloadEncoded, SecretKeyEncoded)
ComputeHmac(AHashAlgorithm, AValue, ASecretKey)

Parametry

AHashAlgorithm

Typ: string

Hash algoritmus

Algoritmus Popis
SHA256 SHA-256

AValue

Typ: string

Vstupní hodnota v kódování Base64, ze které bude vypočítán HMAC

ASecretKey

Typ: string

Tajný klíč v kódování Base64, použitý pro výpočet

Návratová hodnota

Typ: string

Vypočtený HMAC v kódování Base64

Popis

Funkce vypočítá HMAC ze vstupní hodnoty (viz parametr AValue ).

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vypočítá HMAC s použitím SHA-256 hashe
    Signature := ComputeHmac("SHA256", HeaderAndPayloadEncoded, SecretKeyEncoded)