EncodeBase64

Zakóduje řetězec do Base64
declare function EncodeBase64 dll "ScriptEx" (string): string
Base64 := EncodeBase64("Hello World!")
EncodeBase64(AString)

Parametry

AString

Typ: string

Řetězec, který bude zakódován

Návratová hodnota

Typ: string

Řetězec, zakódovaný do Base64.

Je-li vrácen prázdný řetězec ( "" ), pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce zakóduje vstupní řetězec (viz parametr AString ) do Base64.

Ukázky volání

  • Zakóduje řetezec "Hello World!" do Base64
    Base64 := EncodeBase64("Hello World!")

Příklady použití

Viz také