CsvGetStringProp

Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
declare function CsvGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
Separator := CsvGetStringProp(DS, "Separator")
CsvGetStringProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí CsvCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Název třídy Popis
Filter TCsvDataSet Filtrovací podmínka datové sady
Separator TCsvDataSet Oddělovač CSV dat
SortFieldNames TCsvDataSet Název sloupce, podle kterého bude datová sada seřazena (popř. více oddělených středníkem)

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací oddělovač
    Separator := CsvGetStringProp(DS, "Separator")

Viz také