CsvSetStringProp

Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
declare procedure CsvSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
CsvSetStringProp(DS, "Separator", ";")
CsvSetStringProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí CsvCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Název třídy Popis
Filter TCsvDataSet Filtrovací podmínka datové sady
Separator TCsvDataSet Oddělovač CSV dat (výchozí je čárka)
SortFieldNames TCsvDataSet Název sloupce, podle kterého bude datová sada seřazena (popř. více oddělených středníkem)
FieldName TCsvSelectFormColumn (viz CsvSelectFormAddColumn ) Název zobrazovaného sloupce
TitleCaption TCsvSelectFormColumn (viz CsvSelectFormAddColumn ) Zobrazovaný titulek sloupce

Value

Typ: string

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví hodnotu vlastosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Možnosti filtrovací podmínky:

http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/en/Data.DB.TDataSet.Filter

Ukázky volání

  • Nastaví znak středník jako oddělovač dat
    CsvSetStringProp(DS, "Separator", ";")

Příklady použití

Viz také