DateToISO8601

Převede datum (a čas) na ISO 8601
declare function DateToISO8601 dll "ScriptEx" (date, boolean): string
S := DateToISO8601(D, true)
DateToISO8601(ADate, AInputIsUTC)

Parametry

ADate

Typ: date

Datum a čas

AInputIsUTC

Typ: boolean

Hodnota Popis
true Vstupem je tzv. koordinovaný světový čas (UTC). Výsledný řetězec bude obsahovat shodnou hodnotu k parametru ADate a bude zakončen sufixem "Z" (Zulu).
false Vstupem je hodnota s lokálním časovým posuvem (např. SEČ/SEČL). Výsledný řetězec bude zakončen informací o lokálním časovém posuvu.

Návratová hodnota

Typ: string

Datum a čas jako ISO 8601 řetězec.

Je-li vrácen prázdný řetezec ( "" ), pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce převede datum a čas na řetězec ISO 8601.

Ukázky volání

  • Vrací např. "1996-01-01T18:00:00.000Z"
    S := DateToISO8601(D, true)
  • Vrací např. "1996-01-01T18:00:00.000+01:00" (SEČ)
    S := DateToISO8601(D, false)

Viz také