ISO8601ToDate

Převede ISO 8601 na datum (a čas)
declare function ISO8601ToDate dll "ScriptEx" (string, boolean): date
D := ISO8601ToDate("2013-10-18T18:36:22.966Z", true)
ISO8601ToDate(AISODate, AReturnUTC)

Parametry

AISODate

Typ: string

Řetězec obsahující datum a čas ve formátu ISO 8601

AReturnUTC

Typ: boolean

Hodnota Popis
true Bude vrácen tzv. koordinovaný světový čas (UTC)
false Bude aplikován lokální časový posuv (např. SEČ/SEČL)

Návratová hodnota

Typ: date

Výsledný datum a čas

Popis

Funkce převede ISO 8601 řetězec na datum a čas.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu odpovídající 18.10.2013 18:36:22
    D := ISO8601ToDate("2013-10-18T18:36:22.966Z", true)
  • Vrací hodnotu odpovídající 18.10.2013 20:36:22 (SEČL)
    D := ISO8601ToDate("2013-10-18T18:36:22.966Z", false)
  • Vrací hodnotu odpovídající 18.10.2013 21:36:22
    D := ISO8601ToDate("2013-10-18T18:36:22.966-03:00", true)
  • Vrací hodnotu odpovídající 18.10.2013 23:36:22 (SEČL)
    D := ISO8601ToDate("2013-10-18T18:36:22.966-03:00", false)

Viz také