DecodeBase64

Dekóduje řetězec z Base64
declare function DecodeBase64 dll "ScriptEx" (string): string
S := DecodeBase64("SGVsbG8gV29ybGQh")
DecodeBase64(ABase64)

Parametry

ABase64

Typ: string

Řetězec, zakodovaný v Base64

Návratová hodnota

Typ: string

Řetězec, dekodovaný z Base64.

Je-li vrácen prázdný řetezec ( "" ), pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce dekóduje řetezec (viz parametr ABase64 ) z Base64.

Ukázky volání

  • Dekóduje řetezec "Hello World!" z Base64
    S := DecodeBase64("SGVsbG8gV29ybGQh")

Příklady použití

Viz také