DmsAttachment_GetFile

Uloží přílohu dokumentu na disk
declare function DmsAttachment_GetFile dll "ActualDocument" (integer, string): integer
IntSuccess := DmsAttachment_GetFile(Attachment, FileName)
DmsAttachment_GetFile(Attachment, FullFileName)

Parametry

Attachment

Typ: integer

Identifikátor přílohy získaný např. funkcí DmsDocument_GetAttachment .

FullFileName

Typ: string

Plná cesta, do které se má příloha dokumentu uložit.

Návratová hodnota

Typ: integer

V případě úspěšného uložení přílohy vrací 1 , při chybě 0 . Popis chyby je možné získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Uloží přílohu dokumentu na disk.

Ukázky volání

  • IntSuccess := DmsAttachment_GetFile(Attachment, FileName)

Příklady použití