DmsAttachment_GetStrProperty

Vrací hodnotu vlastnosti přílohy dokumentu
declare function DmsAttachment_GetStrProperty dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
AttName := DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, "Name", IntSuccess)
DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, PropertyName, Success)

Parametry

Attachment

Typ: integer

Identifiklátor přílohy dokumentu získaný např. funkcí DmsDocument_GetAttachment .

PropertyName

Typ: string

Název vlastnosti. Podporované vlastnosti:

Vlastnost Popis
CreatedBy ID autora přílohy
Name Název přílohy
Type Typ přílohy

Success

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo zjistit hodnotu vlastnosti. Při chybě vrací 0 . Popis chyby je možné získat funkcí GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu vlastnosti zadané v parametru PropertyName .

Popis

Vrací hodnotu vlastnosti přílohy dokumentu.

Ukázky volání

  • Vrací název přílohy dokumentu.
    AttName := DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, "Name", IntSuccess)

Příklady použití