DmsDocument_GetAttachment

Vrací přílohu dokumentu
declare function DmsDocument_GetAttachment dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
Attachment := DmsDocument_GetAttachment(DocDesc, 0)
DmsDocument_GetAttachment(Document, Index)

Parametry

Document

Typ: integer

Identifikátor dokumentu získaný např. pomocí Dms_GetDocument .

Index

Typ: integer

Index přílohy. První příloha má index 0 , poslední Počet - 1 .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor přílohy dokumentu. V případě chyby vrací 0 . Popis chyby lze získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Vrací objekt s přílohou dokumentu dle jejího indexu. Počet příloh je možné získat pomocí funkce DmsDocument_GetAttachmentCount .

Ukázky volání

  • Vrací první přílohu dokumentu.
    Attachment := DmsDocument_GetAttachment(DocDesc, 0)

Příklady použití