DmsDocument_GetAttachmentCount

Vrací počet příloh dokumentu
declare function DmsDocument_GetAttachmentCount dll "ActualDocument" (integer): integer
AttCount := DmsDocument_GetAttachmentCount(DocDesc)
DmsDocument_GetAttachmentCount(Document)

Parametry

Document

Typ: integer

Identifikátor dokumentu získaný např. funkcí Dms_GetDocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet příloh dokumentu. V případě chyby vrací -1 . Popis chyby je možné získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Vrací počet příloh dokumentu.

Ukázky volání

  • AttCount := DmsDocument_GetAttachmentCount(DocDesc)

Příklady použití