Do_GetStringProp

Vrací hodnotu vlastnosti objektu
declare function Do_GetStringProp dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
OrderId := Do_GetStringProp(SendRequest, "ResponseOrderId", ReturnCode)
Do_GetStringProp(Instance, PropName, ReturnCode)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt, ve kterém bude hledána požadovaná vlastnost, vytvořený funkcí DoSendRequest_Create , DoCancelRequest_Create .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Objekt vytvořený funkcí Popis
ResponseDeliveryNumber DoSendRequest_Create Vrací podací číslo
ResponseOrderId DoSendRequest_Create Vrací kód objednávky
ResponsePageCount DoSendRequest_Create Vrací počet stránek v zásilce
ResponseSheetCount DoSendRequest_Create Vrací počet listů v zásilce

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód funkce. Hodnota 1 znamená úspěch. Dojde-li k chybě pak je vrácena hodnota 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti objektu.

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce vrací hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Ukázky volání

  • OrderId := Do_GetStringProp(SendRequest, "ResponseOrderId", ReturnCode)

Viz také