Do_SetStringProp

Nastaví hodnotu vlastnosti objektu
declare function Do_SetStringProp dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
Do_SetStringProp(SendRequest, "SenderPerson", "Jméno Příjmení")
Do_SetStringProp(Instance, PropName, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt, u kterého bude nastavena požadovaná vlastnost, vytvořený funkcí DoSendRequest_Create nebo DoCancelRequest_Create .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Název vlastnosti Objekt vytvořený funkcí Popis
DeliveryType DoSendRequest_Create Druh zásilky - "195" pro obyčejně (výchozí), "169" pro doporučeně, "171" pro doporučeně s dodejkou, "172" pro doporučeně s dodejkou do vlastních rukou, "173" pro doporučeně s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta, "175" pro doporučeně do vlastních rukou nebo "176" pro doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta
PrintType DoSendRequest_Create Typ tisku - "0" pro jednostranný (výchozí) nebo "1" pro oboustranný
SenderCompany DoSendRequest_Create Odesílatel – Název firmy
SenderPerson DoSendRequest_Create Odesílatel – Jméno a Příjmení
SenderStreet DoSendRequest_Create Odesílatel – Ulice
SenderDescriptiveNumber DoSendRequest_Create Odesílatel – Číslo popisné
SenderImage DoSendRequest_Create Logo odesilatele. Lze přiřadit přémo "Base64" obsah, nebo cestu k souboru s obrázkem.
SenderOrientationNumber DoSendRequest_Create Odesílatel – Číslo orientační
SenderCity DoSendRequest_Create Odesílatel – Město
SenderPostalCode DoSendRequest_Create Odesílatel – PSČ
AddresseeSalutation DoSendRequest_Create Adresát – Oslovení
AddresseeCompany DoSendRequest_Create Adresát – Název firmy
AddresseePerson DoSendRequest_Create Adresát – Jméno a Příjmení
AddresseeStreet DoSendRequest_Create Adresát – Ulice
AddresseeDescriptiveNumber DoSendRequest_Create Adresát – Číslo popisné
AddresseeOrientationNumber DoSendRequest_Create Adresát – Číslo orientační
AddresseeCity DoSendRequest_Create Adresát – Město
AddresseePostalCode DoSendRequest_Create Adresát – PSČ
OrderId DoCancelRequest_Create Kód objednávky (ke stornování)
AuthLogin DoCancelRequest_Create , DoSendRequest_Create Přihlašovací jméno (povinné)
AuthPassword DoCancelRequest_Create , DoSendRequest_Create Heslo (povinné)
AuthSender DoSendRequest_Create Jméno odesílatele (volitelné)
AuthApplicationName DoSendRequest_Create Název odesílající aplikace (volitelné)
AuthObjectId DoSendRequest_Create Zákaznické ID objektu související s odesláním (volitelné)

Value

Typ: string

Nová hodnota vlastnosti.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li nastavení úspěšně provedeno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

POZOR: Odesílání dopisů online již není podporováno
Funkce nastaví hodnotu (jako řetězec) vlastnosti objektu.

Ukázky volání

  • Do_SetStringProp(SendRequest, "SenderPerson", "Jméno Příjmení")

Viz také