DomSnapshotItem

Vrací položku výsledku vykonání výrazu XPath
declare function DomSnapshotItem dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
FirstItem := DomSnapshotItem(XPathResult, 0)
DomSnapshotItem(XPathResult, Index)

Parametry

XPathResult

Typ: integer

Výsledek vykonání výrazu XPath (instance třídy TDomXPathResult ), ze kterého bude položka vrácena

Index

Typ: integer

Index položky ( 0 ~ první položka).

Počet položek výsledku obsahuje vlastnost SnapshotLength (třídy TDomXPathResult ). Lze získat funkcí DomGetIntegerProp .

Návratová hodnota

Typ: integer

Položka výsledku vykonání výrazu XPath jako obecný uzel (třída TDomNode ).

V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací položku výsledku vykonání výrazu XPath

Ukázky volání

  • Vrací první položku výsledku
    FirstItem := DomSnapshotItem(XPathResult, 0)

Viz také