GetInWkfActivity

Vrátí hodnotu příznaku IsInWkfActivity
declare function GetInWkfActivity dll "ActualDocument" (pointer): boolean
InWkfActivity := GetInWkfActivity(actualdocument)
GetInWkfActivity(ActualDocument)

Parametry

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Hodnota příznaku IsInWkfActivity .

Popis

Vrátí pro aktuální proces hodnotu příznaku IsInWkfActivity . Tento příznak určuje, zda bude proces po provedení změn označen pro účastníky jako nový. Pokud vrátí true , jsou změny zapisovány s příznakem IsInWkfActivity a proces není označen jako nový.

Pozor: Některé funkce lze parametrizovat tak, že použijí vlastní nastavení.

Funkcí GetLastErrorCode můžeme zjistit, zda při vykonávání funkce došlo k chybě. Při chybě vrátí -1 , jinak vrátí 0 . Chybovou zprávu je možné získat pomocí GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • InWkfActivity := GetInWkfActivity(actualdocument)