SetInWkfActivity

Nastaví hodnotu příznaku IsInWkfActivity
declare procedure SetInWkfActivity dll "ActualDocument" (boolean, pointer)
SetInWkfActivity(InWkfActivity, actualdocument)
SetInWkfActivity(Value, ActualDocument)

Parametry

Value

Typ: boolean

Hodnota příznaku IsInWkfActivity .

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Nastaví pro aktuální proces hodnotu příznaku IsInWkfActivity . Tento příznak určuje, zda bude proces po provedení změn označen pro účastníky jako nový. Pokud jenastaven na true , jsou změny zapisovány s příznakem IsInWkfActivity a proces není při změnách označen jako nový.

Pozor: Některé funkce lze parametrizovat tak, že použijí vlastní nastavení.

Funkcí GetLastErrorCode můžeme zjistit, zda při vykonávání funkce došlo k chybě. Při chybě vrátí -1 , jinak vrátí 0 . Chybovou zprávu je možné získat pomocí GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • SetInWkfActivity(InWkfActivity, actualdocument)