GetProcessTextCount

Získání počtu textů v procesu
declare function GetProcessTextCount dll "ActualDocument" (string, pointer): integer
iCount := GetProcessTextCount("ENTEAM_00000cy", actualdocument)
GetProcessTextCount(DocKey, ActualDocument)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého se počet textů získá. Pro práci s aktuálním procesem je možné použít klíčové slovo actualdocument .

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Funkce vrací počet textů v procesu.

Popis

Funkce vrací jeden počet textů v procesu. Při použití metod GetProcessText a GetProcessTextCount není potřeba volat OpenDocCont a CloseDocCont . Při absenci ukazatale na actualdocument (např. při provádění z aplikace Workflow Designer) se metoda připojí k aktuální session. Pokud není předán ukazatel na actualdocument a neexistuje žádná session, dojde k zobrazení přihlašovacího dialogu.

Ukázky volání

  • Zjištění počtu textů v procesu
    iCount := GetProcessTextCount("ENTEAM_00000cy", actualdocument)

Příklady použití

Viz také