GetProcessText

Získání textu z procesu
declare function GetProcessText dll "ActualDocument" (string, integer, string, string, string, pointer): string
sText := GetProcessText("ENTEAM_00000cy", 2, sOperator, sCreationDate, sCreationTime, actualdocument)
GetProcessText(DocKey, Index, Operator, CreationDate, CreationTime, ActualDocument)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého se text získá. Je-li naplněn ukazatel na actualdocument , je možné použít klíčové slovo actualdocument pro práci s aktuálním procesem.

Index

Typ: integer

Index textu. Index se pohybuje v rozmezí od 0 do počet - 1.

Operator

Typ: string

Výstupní parametr.

Operátor - uživatel, který text vložil.

CreationDate

Typ: string

Výstupní parametr.

Datum vložení textu (předaný jako řetězec znaků).

CreationTime

Typ: string

Výstupní parametr.

Čas vložení textu (předaný jako řetězec znaků).

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Funkce vrací jeden text z procesu dle zadaného indexu.

Popis

Funkce vrací jeden text z procesu dle zadaného indexu. Na rozdíl od TextFromDocCont , jsou texty nejdříve chronologicky řazeny a až následně je vrácen text dle zadaného indexu. Při použití metod GetProcessText a GetProcessTextCount již není potřeba volat OpenDocCont a CloseDocCont . Při absenci ukazatale na actualdocument (např. při provádění z aplikace Workflow Designer) se metoda připojí k aktuální session. Pokud není předán ukazatel na actualdocument a neexistuje žádná session, dojde k zobrazení přihlašovacího dialogu.

Ukázky volání

  • sText := GetProcessText("ENTEAM_00000cy", 2, sOperator, sCreationDate, sCreationTime, actualdocument)

Příklady použití