GetProcessTextKey

Vrací ID textu dle indexu
declare function GetProcessTextKey dll "ActualDocument" (string, integer, pointer): string
Key := GetProcessTextKey("actualdocument", 0, actualdocument)
GetProcessTextKey(ADocKey, AIndex, AActualDocument)

Parametry

ADocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého se text získá.

Je-li použito klíčové slovo actualdocument (parametr AActualDocument ) , lze použít hodnotu "actualdocument" pro práci s aktuálním procesem.

AIndex

Typ: integer

Index textu (od nuly)

AActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: string

ID textu dle zadaného indexu.

Je-li vrácen prázdný řetězec, pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce vrací ID textu procesu dle zadaného indexu

Ukázky volání

  • Vrátí ID prvního textu aktuálního procesu
    Key := GetProcessTextKey("actualdocument", 0, actualdocument)