GetStrPropertyDescription

Zjištění popisu proměnné
declare function GetStrPropertyDescription dll "ActualDocument" (string): string
sRes := GetStrPropertyDescription("nazev_promenne")
GetStrPropertyDescription(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Vstupní proměnná textového typu určující název proměnné, jejíž popis chceme získat.

Návratová hodnota

Typ: string

Popis proměnné.

Popis

Funkce vrací popis uživatelské proměnné dle zadaného názvu. Názvy proměnných jsou citlivé na velikosti písmen (case sensitive). Popis proměnné lze nastavovat metodou SetStrPropertyDescription . Pro zobrazení přehledu všech proměnných z databáze, jejich hodnot a popisů, lze použít metodu ShowPropertyOverview .

Pokud je některá z těchto funkcí volána vícekrát (nebo více funkcí po jednom výskytu), je vhodné vytvořit si předem připojení do databáze pomocí PropertyFromDBConnect a následně toto připojení ukončit pomocí PropertyFromDBDisconnect - nedochází tak při každém volání k novému připojení k databázi, což zvýší rychlost.

Ukázky volání

  • sRes := GetStrPropertyDescription("nazev_promenne")

Příklady použití