ShowPropertyOverview

Zobrazení přehledu všech uživatelských proměnných v databázi
declare procedure ShowPropertyOverview dll "ActualDocument" (boolean)
ShowPropertyOverview(false)
ShowPropertyOverview(ReadOnly)

Parametry

ReadOnly

Typ: boolean

Logická proměnná ( true/false ) definující mód přístupu. Je-li přehled volán v módu pouze pro čtení, nelze proměnné přidávat, odebírat ani upravovat. V opačném případě jsou tyto možnosti přístupné.

Popis

Procedura pro zobrazení přehledu všech uživatelských proměnných uložených v databázi. Je-li přehled volán v módu pouze pro čtení, nelze proměnné přidávat, odebírat ani upravovat v opačném případě jsou tyto možnosti přístupné.

Hodnoty proměnných jsou zpravidla nastavovány a upravovány voláním metody SetStrPropertyFromDB a čteny pomocí metody GetStrPropertyFromDB . K proměnné lze nastavit popis pomocí metody SetStrPropertyDescription a tento popis později číst metodou GetStrPropertyDescription .

Pokud je některá z těchto funkcí volána vícekrát (nebo více funkcí po jednom výskytu), je vhodné vytvořit si předem připojení do databáze pomocí PropertyFromDBConnect a následně toto připojení ukončit pomocí PropertyFromDBDisconnect - nedochází tak při každém volání k novému připojení k databázi, což zvýší rychlost.

Ukázky volání

  • ShowPropertyOverview(false)

Příklady použití