PropertyFromDBConnect

Slouží pro připojení k databázi před voláním souvisejících funkcí
declare function PropertyFromDBConnect dll "ActualDocument" (string): boolean
bConn := PropertyFromDBConnect("")
PropertyFromDBConnect(Product)

Parametry

Product

Typ: string

Nepoužívaný parametr, zadejte "".

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud bylo připojení k databázi úspěšné.

Popis

Funkce provede připojení k databázi před voláním GetStrPropertyFromDB atpod. (viz související funkce), pokud budou tyto funkce volány vícekrát. Pokud nebylo připojení takto vytvořeno, je vytvořeno a automaticky ukončeno v souvisejících funkcích, proto se o připojení ani odpojení nemusíme starat. Opodstatnění má ruční připojení a odpojení od databáze, pokud je volána některá ze souvisejících funkcí vícekrát - nedochází k několikanásobnému připojování a odpojování od databáze, což zvýší rychlost.

Ukázky volání

  • bConn := PropertyFromDBConnect("")

Příklady použití