SetStrPropertyDescription

Zápis popisu uživatelské proměnné
declare function SetStrPropertyDescription dll "ActualDocument" (string, string): integer
SetStrPropertyDescription("nazev_promenne", "Proměnná slouží k demonstračním účelům.")
SetStrPropertyDescription(Name, Description)

Parametry

Name

Typ: string

Název proměnné. Maximální délka názvu proměnné je 50 znaků. Je-li zadán delší řetězec, je oříznut na svou maximální délku.

Description

Typ: string

Popis proměnné. Maximální délka popisu proměnné je 255 znaků. Je-li zadán delší řetězec, je oříznut na svou maximální délku.

Návratová hodnota

Typ: integer

Výsledek funkce, jež definuje, zda se popis podařilo zapsat, případně kde nastala chyba:
Hodnota Kód chyby Popis
0 (RES_OK) Hodnota byla úspěšně zapsána.
1 (RES_VAL_CROPPED) Popis byl oříznut na svou maximální délku (255 znaků).
2 (RES_NAME_CROPPED) Název vlastnosti byl oříznut na svou maximální délku (50 znaků).
3 (RES_BOTH_CROPPED) Název i hodnota byly oříznuty na své maximální délky.
4 (RES_CONNECT_ERROR) Připojení k databázi se nezdařilo.
5 (RES_INSERT_ERROR) Vložení (INSERT) do databáze se nezdařil.
6 (RES_UPDATE_ERROR) Aktualizace (UPDATE) v databázi se nezdařila.
7 (RES_UNKNOWN_ERROR) Nastala neznámá chyba.

Popis

Pro zobrazení přehledu všech proměnných z databáze, jejich hodnot a popisů, lze použít metodu ShowPropertyOverview .

Pokud je některá z těchto funkcí volána vícekrát (nebo více funkcí po jednom výskytu), je vhodné vytvořit si předem připojení do databáze pomocí PropertyFromDBConnect a následně toto připojení ukončit pomocí PropertyFromDBDisconnect - nedochází tak při každém volání k novému připojení k databázi, což má za následek zvýšení rychlosti.

Ukázky volání

  • SetStrPropertyDescription("nazev_promenne", "Proměnná slouží k demonstračním účelům.")

Příklady použití