PropertyFromDBDisconnect

Slouží k odpojení od databáze po připojení pomocí funkce PropertyFromDBConnect
declare procedure PropertyFromDBDisconnect dll "ActualDocument" ()
PropertyFromDBDisconnect()
PropertyFromDBDisconnect()

Popis

Procedura provede odpojení od databáze, pokud bylo připojení vytvořeno pomocí funkce PropertyFromDBConnect . Pokud nebylo připojení takto vytvořeno, je vytvořeno a automaticky ukončeno v GetStrPropertyFromDB atpod. (viz související funkce), proto tuto proceduru již nevoláme. Opodstatnění má ruční připojení a odpojení od databáze, pokud je volána některá ze souvisejících funkcí vícekrát - nedochází k několikanásobnému připojování a odpojování od databáze, což zvýší rychlost.

Ukázky volání

  • PropertyFromDBDisconnect()

Příklady použití