HttpSetStringProp

Nastaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
declare procedure HttpSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
HttpSetStringProp(Connection, "Host", "localhost")
HttpSetStringProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název vlastnosti Název třídy Popis
Host THttpConnection Hostitelské jméno nebo IP adresa HTTP serveru
TrafficLogFile THttpConnection Soubor, do kterého budou zaznamenávány HTTP požadavky a odpovědi
Method THttpRequest HTTP metoda (např. GET nebo POST )
Path THttpRequest Cesta ke zdroji HTTP serveru (např. images/logo.png )
Body THttpRequest Tělo HTTP požadavku
BodyCharset THttpRequest , THttpResponse Specifikuje znakovou sadu těla HTTP požadavku/odpovědi, do které resp. ze které bude převeden obsah. Výchozí hodnota je "utf-8" .
BasicAuthenticationEncoding THttpRequest Kódování "Basic access authentication" (viz HttpRequestSetBasicAuthentication ). Výchozí hodnota je "utf-8" .

Value

Typ: string

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nastaví hostitele na hodnotu "localhost"
    HttpSetStringProp(Connection, "Host", "localhost")

Příklady použití