IniWriteBoolean

Zapíše logickou hodnotu do INI souboru
declare function IniWriteBoolean dll "ActualDocument" (integer, string, string, boolean, boolean): integer
Res := IniWriteBoolean(IniFile, Section, Key, Value, Overwrite)
IniWriteBoolean(Ini, Section, Key, Value, Overwrite)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, do které bude klíč zapsán.

Key

Typ: string

Klíč, který bude zapsán.

Value

Typ: boolean

Hodnota klíče.

Overwrite

Typ: boolean

Udává, zda má být hodnota zapsána i v případě již existujícího klíče.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč do INI souboru zapsat. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Zapíše řetězec true pro pravdu nebo false pro nepravdu do klíče v INI souboru.

Ukázky volání

  • Res := IniWriteBoolean(IniFile, Section, Key, Value, Overwrite)