IniWriteCurrency

Zapíše desetinné číslo do INI souboru
declare function IniWriteCurrency dll "ActualDocument" (integer, string, string, currency, boolean): integer
Res := IniWriteCurrency(IniFile, Section, Key, Value, Overwrite)
IniWriteCurrency(Ini, Section, Key, Value, Overwrite)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, do které bude klíč zapsán.

Key

Typ: string

Klíč, který bude zapsán.

Value

Typ: currency

Hodnota klíče.

Overwrite

Typ: boolean

Udává, zda má být hodnota zapsána i v případě již existujícího klíče.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč do INI souboru zapsat. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage

Popis

Zapíše desetinné číslo do klíče v INI souboru. Formát čísla se řídí systémovým nastavením.

Ukázky volání

  • Res := IniWriteCurrency(IniFile, Section, Key, Value, Overwrite)