LookupGetBooleanProp

Vrací logickou hodnotu vlastnosti
declare function LookupGetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string): boolean
IsActive := LookupGetBooleanProp(Item, "IsActive")
LookupGetBooleanProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Dirty TLookup , TLookupList , TLookupItem , TLookupItemList , TLookupSubItemDef , TLookupSubItemDefList , TLookupSubItem , TLookupSubItemList Objekt nebo seznam byl změněn
Loaded TLookup , TLookupList , TLookupItem , TLookupItemList , TLookupSubItemDef , TLookupSubItemDefList , TLookupSubItem , TLookupSubItemList Objekt nebo seznam je načten
New TLookup , TLookupItem , TLookupSubItemDef , TLookupSubItem Objekt představuje nový záznam
IsActive TLookupItem Řádek číselníku je aktivní

Návratová hodnota

Typ: boolean

Logická hodnota vlastnosti

Popis

Funkce vrací logickou hodnotu vlastnosti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací, zda je řádek číselníku aktivní
    IsActive := LookupGetBooleanProp(Item, "IsActive")