LookupSetBooleanProp

Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti
declare procedure LookupSetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string, boolean)
LookupSetBooleanProp(ExportCsv, "OnlyActiveItems", False)
LookupSetBooleanProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Dirty TLookup , TLookupList , TLookupItem , TLookupItemList , TLookupSubItemDef , TLookupSubItemDefList , TLookupSubItem , TLookupSubItemList Objekt nebo seznam byl změněn
Loaded TLookup , TLookupList , TLookupItem , TLookupItemList , TLookupSubItemDef , TLookupSubItemDefList , TLookupSubItem , TLookupSubItemList Objekt nebo seznam je načten
New TLookup , TLookupItem , TLookupSubItemDef , TLookupSubItem Objekt představuje nový záznam
IsActive TLookupItem Řádek číselníku je aktivní
FirstLineContainsDefs TLookupExportCsv , TLookupImportCsv Názvy sloupců číselníku na prvním řádku importu/exportu (výchozí je True )
OnlyActiveItems TLookupExportCsv Exportovat pouze aktivní řádky (výchozí je True )

Value

Typ: boolean

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví logickou hodnotu vlastnosti objektu.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nastaví export i neaktivních řádků
    LookupSetBooleanProp(ExportCsv, "OnlyActiveItems", False)