LookupGetIntegerProp

Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
declare function LookupGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
Order := LookupGetIntegerProp(Item, "Order")
LookupGetIntegerProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Id TLookup , TLookupItem , TLookupSubItemDef , TLookupSubItem ID záznamu
Count TLookupList , TLookupItemList , TLookupSubItemDefList , TLookupSubItemList Počet položek v seznamu
LookupId TLookupItem , TLookupSubItemDef ID číselníku, jemuž instance náleží
Order TLookupItem Pořadové číslo řádku číselníku
DefId TLookupSubItem ID sloupce číselníku
ItemId TLookupSubItem ID řádku číselníku

Návratová hodnota

Typ: integer

Celočíselná hodnota vlastnosti

Popis

Funkce vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací pořadové číslo řádku číselníku
    Order := LookupGetIntegerProp(Item, "Order")