LookupSetIntegerProp

Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
declare procedure LookupSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)
LookupSetIntegerProp(ExportCsv, "LookupId", 1)
LookupSetIntegerProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Id TLookup , TLookupItem , TLookupSubItemDef , TLookupSubItem ID záznamu
LookupId TLookupItem , TLookupSubItemDef ID číselníku, jemuž instance náleží
Order TLookupItem Pořadové číslo řádku číselníku
DefId TLookupSubItem ID sloupce číselníku
ItemId TLookupSubItem ID řádku číselníku
LookupId TLookupExportCsv , TLookupImportCsv ID číselníku pro import/exportu

Value

Typ: integer

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví celočíselnou hodnotu vlastosti objektu.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nastavní číselník s ID "1" k exportu
    LookupSetIntegerProp(ExportCsv, "LookupId", 1)