LookupGetStringProp

Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
declare function LookupGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
Value := LookupGetStringProp(SubItem, "Value")
LookupGetStringProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Name TLookup Název číselníku
Description TLookup Popis číselníku
Name TLookupSubItemDef Název sloupce číselníku
Description TLookupSubItemDef Popis číselníku číselníku
Value TLookupSubItem Hodnota číselníku

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu číselníku
    Value := LookupGetStringProp(SubItem, "Value")