LookupSetStringProp

Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
declare procedure LookupSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
LookupSetStringProp(ExportCsv, "Separator", ";")
LookupSetStringProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí LookupCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
Name TLookup Název číselníku
Description TLookup Popis číselníku
Name TLookupSubItemDef Název sloupce
Description TLookupSubItemDef Popis sloupce číselníku
Value TLookupSubItem Hodnota číselníku
Separator TLookupExportCsv , TLookupImportCsv Oddělovač hodnot CSV importu/exportu (výchozí je čárka)

Value

Typ: string

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví hodnotu vlastosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nastaví oddělovač hodnot CSV exportu na středník
    LookupSetStringProp(ExportCsv, "Separator", ";")