MJournalDownloadDeliveryInfo

Stáhne doručenku
declare procedure MJournalDownloadDeliveryInfo dll "ActualDocument" (string, string, string)
MJournalDownloadDeliveryInfo(DataBox, "6011203", "c:\Temp\DeliveryInfo.zfo")
MJournalDownloadDeliveryInfo(DataBox, Id, FileName)

Parametry

DataBox

Typ: string

Interní ID schránky.

Pro získání interního ID použijte např. funkci MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin .

Id

Typ: string

ID (identifikátor) zprávy, jejíž doručenka má být stažena

FileName

Typ: string

Soubor (cesta), do kterého bude uložena doručenka

Popis

Funkce stáhne podepsanou (formát ZFO) doručenku datové zprávy a uloží do souboru.

Předpokládá se předchozí volání funkce MJournalOpen .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci GetLastErrorCode resp. GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Stáhne doručenku DZ "6011203" do souboru "c:\Temp\DeliveryInfo.zfo"
    MJournalDownloadDeliveryInfo(DataBox, "6011203", "c:\Temp\DeliveryInfo.zfo")