MJournalSetLetterAttribute

Slouží k nastavení atributu dokumentu Journal DS
declare function MJournalSetLetterAttribute dll "ActualDocument" (string, string): boolean
MJournalSetLetterAttribute(sCode, sValue)
MJournalSetLetterAttribute(Code, Value)

Parametry

Code

Typ: string

Kód číselníku - název atributu. Hodnoty do číselníků začínajících na MJ jsou generovány na základě vložených ID.

Název Povinné Popis
IDENT_REPO ano referent
IDENT_STAT ano status
IDENT_SECU ano typ utajení
IDENT_DIR ano směr
IDENT_APTY ano aplikace
CANCELED ano zrušeno
YEARENTERED ano ročník
IDENT_LETT ne
IDENT_MARK ne
MJ_MARK_LETTERMARK ne
MJ_MARK_SCARTMARK ne
IDENT_STOIN ne
MJ_STOREIN_DESCRIPTION ne
MJ_REPORTER_NICKNAME ne
IDENT_LETY ne
IDENT_DISPMETH ne
MJ_LETTTYPE_LETTTYPE ne
MJ_STATUS_NAME ne
MJ_SECURITY_NAME ne
MJ_DIRECTION_NAME ne
IDENT_DEAD ne
MJ_DEADLINETEMPLATE ne
MJ_APPLTYPE_APPLTYPE ne
LETTERNUMBER ne
REGISTNUMBER ne
CONTENTS ne
REGISTEREDON ne
DISPOSEON ne
DEADLINEON ne
YOURREFER ne
REGISTERED ne
LETTERTITLE ne
SHEETSCOUNT ne
ATTACHCOUNT ne
ATTACHMENTS ne
NOTE ne
BARCODE ne
WORKFLOWID ne
CREATEDON ne
CREATEDBY ne
CREATEDBYGUID ne
CHANGEDON ne
CHANGEDBY ne
CHANGEDBYGUID ne
REFID ne

O povinnosti lze rozhodnout v aplikaci Journal DS.

Value

Typ: string

Hodnota atributu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede nastavení atributu nového dokumentu Journal DS. Dokument musí být nejprve otevřen funkcí MJournalOpenLetterById nebo MJournalPrepareLetter . Po skončení nastavování atributů musí být dokument uložen funkcí MJournalStoreLetter . Pro boolean proměnné se zapisuje řetězec "T" (pravda) nebo "F" (nepravda).

Ukázky volání

  • MJournalSetLetterAttribute(sCode, sValue)

Viz také