MUser_AddTempleteToUser

Přidá uživateli roli
declare function MUser_AddTempleteToUser dll "ActualDocument" (integer, string): integer
RC := MUser_AddTempleteToUser(Participant, "Ridic")
MUser_AddTempleteToUser(Participant, TemplateName)

Parametry

Participant

Typ: integer

Identifikátor objektu uživatele získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById

TemplateName

Typ: string

Název role v aplikaci enTeam User.

Je vyhledána první role daného jména nezávisle na velikosti písmen.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud vlastnost byla úspěšně nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Přidá uživateli v aplikaci enTeam User novou roli.

Uživatele je nutné na závěr uložit pomocí funkce MUser_StoreUser .

Ukázky volání

  • Přidá uživateli roli Ridic
    RC := MUser_AddTempleteToUser(Participant, "Ridic")