MUser_GetUserById

Vrátí uživatele dle ID z enTeam User
declare function MUser_GetUserById dll "ActualDocument" (string): integer
Participant := MUser_GetUserById(Guid)
MUser_GetUserById(Guid)

Parametry

Guid

Typ: string

GUID uživatele.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor objektu uživatele. Pokud uživatel neexistuje, vrací 0 . Dojde-li k chybě je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Vrací identifikátor založeného uživatele. Uživateli je možné nastavit další vlastnosti funkcemi MUser_SetPropertyStr nebo MUser_SetPropertyInt . Po nastavení všech požadovaných vlastností je nutné uživatele uložit pomocí funkce MUser_StoreUser .

Ukázky volání

  • Participant := MUser_GetUserById(Guid)