MUser_StoreUser

Uloží změny uživatele
declare function MUser_StoreUser dll "ActualDocument" (integer, string): integer
Res := MUser_StoreUser(Participant, Guid)
MUser_StoreUser(Participant, Guid)

Parametry

Participant

Typ: integer

Identifikátor uživatele získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser .

Guid

Typ: string

Výstupní parametr obsahující GUID uloženého uživatele.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud vlastnost byla úspěšně nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Provede uložení všech provedených změn uživatele.

Ukázky volání

  • Res := MUser_StoreUser(Participant, Guid)