MUser_GetPropertyDate

Vrací datumovou vlastnost objektu
declare function MUser_GetPropertyDate dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): date
ValidFrom := MUser_GetPropertyDate(Participant, "ValidFrom", RC)
MUser_GetPropertyDate(Instance, PropName, ReturnCode)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel ValidFrom Platný od
Uživatel ValidTo Platný do

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód. Vrací 1 v případě úspěchu, 0 v případě chyby.

Návratová hodnota

Typ: date

Hodnota vlastnosti.

Popis

Vrací datumovou hodnotu vlastnoti objektu. Objekt musí být předem vytvořen např. funkcí MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

Ukázky volání

  • ValidFrom := MUser_GetPropertyDate(Participant, "ValidFrom", RC)