MUser_GetPropertyStr

Nastaví vlastnost objektu
declare function MUser_GetPropertyStr dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
ParticipantName := MUser_GetPropertyStr(Participant, "Name", RC)
MUser_GetPropertyStr(Instance, PropName, ReturnCode)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel LoginId Uživatelské jméno
Uživatel Name Příjmení
Uživatel FirstName Jméno
Uživatel ShortName Zkratka (zobrazované jméno)
Uživatel Guid ID uživatele
Uživatel EmailAddress E-mailová adresa
Uživatel Pop3Name Uživatelské jméno pro přístup k POP3 účtu

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód. Vrací 1 v případě úspěchu, 0 v případě chyby.

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti.

Popis

Vrací textovou hodnotu vlastnoti objektu. Objekt musí být předem vytvořen např. funkcí MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

Ukázky volání

  • Vrátí příjmení uživatele.
    ParticipantName := MUser_GetPropertyStr(Participant, "Name", RC)