MUser_GetPropertyInt

Nastaví vlastnost objektu
declare function MUser_GetPropertyInt dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): integer
LanguageId := MUser_GetPropertyInt(Participant, "Language", RC)
MUser_GetPropertyInt(Instance, PropName, ReturnCode)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel Language Jazyk uživatele
Hodnota Popis
0 Deutsch
1 English
8 Česky
Uživatel ProxyCount Počet zástupců uživatele

ReturnCode

Typ: integer

Návratový kód. Vrací 1 v případě úspěchu, 0 v případě chyby.

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota vlastnosti.

Popis

Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti objektu. Objekt musí být předem vytvořen např. funkcí MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

Ukázky volání

  • LanguageId := MUser_GetPropertyInt(Participant, "Language", RC)