PersistenceDelete

Vymaže trvale uloženou hodnotu
declare procedure PersistenceDelete dll "ScriptEx" (string)
PersistenceDelete("MyString")
PersistenceDelete(AName)

Parametry

AName

Typ: string

Název, jehož hodnota má být vymazána

POZOR: Rozlišuje se velikost písmen (tzv. case-sensitive)

Popis

Procedura vymaže trvale uloženou hodnotu dle zadaného názvu (viz parametr AName ). Pokud hodnota (již) neexistuje (lze ověřit pomocí PersistenceExists ), pak se do logu zapíše varování.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • PersistenceDelete("MyString")