PersistenceExists

Vrací zda existuje trvale uložená hodnota
declare function PersistenceExists dll "ScriptEx" (string): boolean
Exists := PersistenceExists("MyString")
PersistenceExists(AName)

Parametry

AName

Typ: string

Název, pod kterým má být hodnota uložena

POZOR: Rozlišuje se velikost písmen (tzv. case-sensitive)

Návratová hodnota

Typ: boolean

Zda trvale uložená hodnota existuje

Popis

Funkce zjistí, zda existuje trvale uložená hodnota (resp. byla uložena již dříve voláním PersistenceSetString ) dle zadaného názvu (viz parametr AName ).

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Exists := PersistenceExists("MyString")

Viz také