PersistenceSetString

Trvale uloží řetězec
declare procedure PersistenceSetString dll "ScriptEx" (string, string)
PersistenceSetString("MyString", "abcde")
PersistenceSetString(AName, AValue)

Parametry

AName

Typ: string

Název, pod kterým bude řetězec uložen

POZOR: Rozlišuje se velikost písmen (tzv. case-sensitive)

AValue

Typ: string

Řetězec k uložení

Popis

Procedura uloží řetězec pod zadaným názvem (viz parametr AName ). Ten lze následne získat voláním PersistenceGetString .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • PersistenceSetString("MyString", "abcde")

Viz také