PersistenceGetString

Vrací trvale uložený řetězec
declare function PersistenceGetString dll "ScriptEx" (string): string
MyString := PersistenceGetString("MyString")
PersistenceGetString(AName)

Parametry

AName

Typ: string

Název, pod kterým je řetězec uložen

POZOR: Rozlišuje se velikost písmen (tzv. case-sensitive)

Návratová hodnota

Typ: string

Požadovaný řetězec

Popis

Funkce najde dle zadaného názvu (viz parametr AName ) a vrátí požadovaný řetězec, uložený voláním PersistenceSetString .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • MyString := PersistenceGetString("MyString")

Viz také