GetStrPropertyFromDB

Zápis uživatelské proměnné do databáze
declare function GetStrPropertyFromDB dll "ActualDocument" (string): string
iRes := GetStrPropertyFromDB("nazev_promenne")
GetStrPropertyFromDB(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název proměnné. Názvy proměnných jsou citlivé na velikosti písmen (case sensitive).

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota proměnné. Pokud proměnná zadaná svým názvem ve vstupní proměnné Name neexistuje, je vrácen prázdný řetězec.

Popis

Metoda vrací hodnotu existující uživatelské proměnné z databáze. Narozdíl od metod SetProperty a GetProperty , kde jsou hodnoty uloženy jen dočasně, u metod SetStrPropertyFromDB a GetStrPropertyFromDB dochází k trvalému uložení názvu klíče a hodnoty do databáze enTeam. K hodnotám je tedy možné přistupovat z různých počítačů. Pokud proměnná zadaná svým názvem ve vstupní proměnné Name neexistuje, je vrácen prázdný řetězec.

Hodnotu proměnné lze nastavit metodou SetStrPropertyFromDB . K proměnné lze nastavit popis pomocí metody SetStrPropertyDescription a tento popis později číst metodou GetStrPropertyDescription . Pro zobrazení přehledu všech proměnných z databáze lze použít metodu ShowPropertyOverview . Pokud je některá z těchto funkcí volána vícekrát (nebo více funkcí po jednom výskytu), je vhodné vytvořit si předem připojení do databáze pomocí PropertyFromDBConnect a následně toto připojení ukončit pomocí PropertyFromDBDisconnect - nedochází tak při každém volání k novému připojení k databázi, což zvýší rychlost.

Ukázky volání

  • iRes := GetStrPropertyFromDB("nazev_promenne")

Příklady použití